Βασικές Δυνατότητες

Βασικά Εργαλεία  Βασικές Δυνατότητες

 

Οι βασικές δυνατότητες που προσφέρει το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών στον καταναλωτή είναι:

Η «Αναζήτηση» προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

Η «Αναζήτηση» σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για το ποιές εταιρείες προσφέρουν ποιά προϊόντα ή υπηρεσίες που χρειάζεστε, δηλαδή έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τις επιχειρήσεις, να αναζητήσετε τα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτουν και να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά τους. Το πεδίο της αναζήτησης δεν παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών.

Η «Σύγκριση» προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

Η «Σύγκριση» δίνει τη δυνατότητα προσομοίωσης των διαθέσιμων ενεργειακών προϊόντων ως προς τα χαρακτηριστικά και το κόστος τους, μέσω συμπλήρωσης και επιλογής κάποιων πεδίων, όπως τον τύπο της εγκατάστασής σας, την  κατανάλωση ενέργειας και ορισμένων άλλων χαρακτηριστικών των τιμολογίων (όπως εκπτώσεις). Σε κάθε σύγκριση, τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τα πεδία που συμπληρώνετε και επιλέγετε, αλλά και τα στοιχεία κατανάλωσης που εισάγετε.

Η «Ενημέρωση» για τα προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

Η ενημέρωση για τα προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, μπορεί να γίνει αναλυτικά μέσω του πεδίου της «Αναζήτησης» αλλά και μέσω του πεδίου «Ανακοινώσεις», όπου  μπορείτε να ενημερωθείτε για κάθε είδους ανακοίνωση, προωθητική ενέργεια, ενημερωτικό φυλλάδιο και κάθε άλλη πληροφορία που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπόχρεου προμηθευτή και αφορά προϊόντα που απευθύνονται στις κατηγορίες καταναλωτών που εμπίπτουν στο σκοπό του Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών.  

Βασικές Αρχές
Βασικές Αρχές
Βασικές Παραδοχές
Κανόνες Υπολογισμού Χρεώσεων
Οδηγίες Αναζήτησης
Οδηγίες Αναζήτησης
Οδηγίες Σύγκρισης
Οδηγίες Σύγκρισης